[Special Ef.]Barom 1

  • Friendship
  • Hot heart
  • Cool
  • Scareful
  • Interesting
  • Made me think
  • Funny
RSS
Other media: Comics:Barom 1
SF TV total pnts rank Rank 126in 757 titlesTotal 21 / Deviation 52.16
SF TV avg pnts Rank 149in 246 titlesAvg 1.00=Good/21 reviews
SF TV rank of 1972 Rank 6in 17 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Character/Setting1.60(Very good)5
Voice/Actor1.00(Good)5
Graphic0.80(Good)5
Music0.80(Good)5
Story0.20(Normal)5
Friendship100%5/5
Hot heart80%4/5
Cool80%4/5
Scareful60%3/5
Interesting60%3/5
Made me think40%2/5
Funny40%2/5
Romantic20%1/5
Shocked20%1/5
Enjoyed20%1/5
Sexy0%0/5
Cute0%0/5
Brave0%0/5
Shed tears0%0/5
Sad0%0/5
Beautiful0%0/5
Moral0%0/5
Learned something0%0/5
Impressed0%0/5
Poll
Information about this title

NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORATION TOEI YOMIURI TELECASTING CORPORATION
TORU HIRAYAMA Takao Saito
Igami Masaru Mari Takizawa Masayuki Shimada
Taguchi Katuhiko Itaru Orita Yamada Minoru Mikio Koyama Mikami Michio
Nakamura Bunya Okada Masaru Nakayasiki Tetuya Yutaro Osugi KAZUTOSHI TAKAHASHI Ono Kenyukai
Shunsuke Kikuchi
Yatsude Saburo ICHIRO MIZUKI Columbiayurikagokai
Hiroyuki Takano
Nakahara Shigeo Miyuki Ueda
Kiyoshi Kobayashi Keisuke Sunagawa
Mikio Terashima
Hideo Murota Gorou Hanamaki
Saito Hiroko Tokudaiji Shin Ichiro Murakoshi
Hideyo Amamoto KENJI USHIO
Kinji Takinami Yoku Shioya Hiroya Oka Hideki Kawaguchi Minoru Kuri Sakuta Osamu Masanori Irie Daisaku Shinohara
Koichi Ueda Shouzo Iiduka
Eiji Maruyama Teiji Ohmiya Takashi Satomi Takeshi Watabe Akira Shimada Toku Nishio Setsuo Wakui Masao Imanishi Hiroshi Masuoka Hisako Kyouda Sakai Sumie Mahito Tsujimura Masaaki Okabe
Nobuo Tanaka
Japan Released:1972/04/02(Sun) YOMIURI TELECASTING CORPORATION NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORATION / End:1972/11/26
Image gallery sites
1. http://www.jah.ne.jp/~oresama/special/HERO/hero4.html
Ending movie (1)
Yujo no Barom Cross
Song:ICHIRO MIZUKI Lyrics:Yatsude Saburo Compose:Shunsuke Kikuchi [Fan reg.]
[See more]
29,0232121
Recently views
1021121452
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top