[Special Ef.]Masked RiderX

  • Cool
  • Hot heart
  • Interesting
  • Shocked
RSS
Other media: Comics:Masked Rider X By Mitsuru Sugaya TV Magazine
SF TV total pnts rank Rank 71in 724 titlesTotal 47 / Deviation 59.20
SF TV avg pnts Rank 103in 237 titlesAvg 1.31=Good/36 reviews
SF TV rank of 1974 Rank 3in 16 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Music1.73(Very good)22
Character/Setting1.41(Good)22
Voice/Actor1.32(Good)22
Graphic0.91(Good)22
Story0.82(Good)22
Cool82%18/22
Hot heart68%15/22
Interesting55%12/22
Shocked45%10/22
Enjoyed36%8/22
Brave32%7/22
Sad23%5/22
Scareful18%4/22
Made me think18%4/22
Friendship14%3/22
Impressed9%2/22
Funny9%2/22
Romantic5%1/22
Sexy0%0/22
Cute0%0/22
Shed tears0%0/22
Beautiful0%0/22
Moral0%0/22
Learned something0%0/22
Poll
Information about this title

MBS(Mainichi Broadcasting System) TOEI NET TV Asahi
TORU HIRAYAMA SEIJI ABE Ishimori Shotarou Shoutarou Ishinomori
Shukei Nagasaka Igami Masaru Suzukiikuro Masayuki Shimada
Itaru Orita Uchida Ixtusaku Taguchi Katuhiko Yamada Minoru
Nakayasiki Tetuya Nakamura Bunya Okada Masaru Hiro Kawarazaki KAZUTOSHI TAKAHASHI Ono Kenyukai
Shunsuke Kikuchi ICHIRO MIZUKI
Yatsude Saburo
Hayami Ryo
Naoko Miyama MIYUKI HAYATA
YASUHIKO UCHIDA
Takeshi Sasaki Hiroshi Miyauchi
Akiji Kobayashi
Jun Tazaki Saito Hiroko HIROHISA NAKATA Shigeo Tezuka
Mishima Ko JYN HAICHI Youichi Numata ITO HISAYA
Takamaru Sasaki Sakae Umetsu Akiko Mori Katsunosuke Hori
Saka Osamu
FUMIO WADA
Ritsuo Sawa
Keisuke Yamashita
Yoneko Matsukane
Shun Yashiro
Shouji Nishizaki
Osamu Ichikawa
Mahito Tsujimura
Ryuji Saikachi
Yoshito Yasuhara
Eken Mine
Reiko Senou
Shinji Nakae
Japan Released:1974/02/16(Sat) 19:30-20:00 MBS(Mainichi Broadcasting System) NET / End:1974/10/12
Promotion video (1)
45,7514536
Recently views
586103630411
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top