[Special Ef.]Akuma-kun

RSS
Other media: Anime:Akuma kun(movie) / Game:Akuma-kun: Makai no wana / Comics:Akuma kun
SF TV total pnts rank Rank 186in 629 titlesTotal 10 / Deviation 48.97
SF TV rank of 1966 Rank 7in 11 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

NET TV Asahi TOEI
Mizuki Shigeru Yamada Minoru Koichi Takemoto Hajime Sato
TORU HIRAYAMA
SUSUMU TAKAHISA Igami Masaru Masaki Katsura Ichiro Wakabayashi Kuniaki Oshikawa
Nobuo Yajima Tetsu Matoba Yamashitatakeo Yatsude Saburo
Mitsunobu Kaneko
Yoshio Yoshida
KENJI USHIO
Hamamurajyun
Kouzou Sioya
Kusunoki Toshie
Japan Released:1966/10/06(Thu) / End:1967/03/30
13,85087
Recently views
2600000001

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works