[Comics]Comic Iwate 2

RSS
Poll
Information about this title

Kia Asamiya Aruto Asuka Koi Ikeno Shunji Kosaka Katsuhiko Sasaki Takao Saito Chuuya Chikazawa Tsukiko Nanko Torino Norihusa Mita Sensya Yoshida
Ryo Ikuemi Risa Ito Tochi Ueyama Yumi Unita Kaiji Kawaguchi Youko Shouji Yamato Waki Yuzou Takada Satoru Hiura
Japan Released:2012/03/30(Fri)
Official sites
1. http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=4108&of=1&ik=3&pnp=58&pnp=226&pnp=4108&cd=37162 (Translation)
Recently views
2010000000

There is no review for this title on this condition.
↑Top