[JP movie]Sharaku

RSS
Other media: Literature:Sharaku
JP movie rank of 1995 Rank 18(No review)in 26 titles
Character/Setting2.00(Very good)1
Voice/Actor2.00(Very good)1
Graphic1.00(Good)1
Music1.00(Good)1
Story1.00(Good)1
Made me think100%1/1
Sexy0%0/1
Cute0%0/1
Hot heart0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Sad0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Friendship0%0/1
Shocked0%0/1
Enjoyed0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Interesting0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

Masahiro Shinoda
Hara Masato
Minagawa Hiroko Katakura Mito
Tatsuo Suzuki
Takemitsu Toru Noriyoshi Ikeya Hirohide Abe
Setsu Asakura
Tetsuo Segawa
Frankie Sakai
Harada Daizaburou
Koibuchi Masaru
Naruse Katsuo
MizunoKeniti
Hiroyuki Sanada
Shima Iwashita
Riona Hazuki
Shiro Sano
Tsurutaro Kataoka
Toshio Nagasawa
Yasosuke Bando
Haruko Kato
Taiko Shinbashi
Ichikawadanzo
Miyazaki Masumi
Naoto Takenaka
CHOいCHIRO KAWARASAKI
Takashi Tsumura
Naomasa Muraka
Eisuke Sasai
Hiroshi Arikawa
Kumiko Tsuchiya
Ako Tomizawa
Okawa Hiroki
Tetsuya Chiba
Takaba Takayoshi
Hamamurajyun
Kimiko Yo
Japan Released:1995/02/04(Sat)
Promotion video (1)
Recently views
1000101012

There is no review for this title on this condition.
↑Top