[JP movie]Aa Nomugi-touge

RSS
Other media: Literature:Aa Nomugi-touge
JP movie total pnts rank Rank 2,124in 2,703 titlesTotal -1 / Deviation 47.54
JP movie rank of 1979 Rank 19in 22 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

SATSUO YAMAMOTO Shigemi Yamamoto Satoh Masaru Toho
Shinobu Otake Mieko Harada Chikako Yuri Yuko Kotegawa
Akiko Kurokawa Shikata Akiko Koji Moritsugu Sen Yamamoto Makoto Akatsuka
Takeo Chii KITABAYASHI Tanie Rentaro Mikuni Shinichiro Mikami
Housei Komatsu Ko Nishimura Akiko Nomura Nakahara Sanae
Kyoko Tsuda Takashi Ebata Fukuhara Hideo
Akihiko Hirata Sanjyo Yasuko Isobe Inako
Japan Released:1979/06/09(Sat)
5,85811
Recently views
1112121142

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works