[JP movie]Zero fighter Taikuusen

RSS
JP movie total pnts rank Rank 799in 3,013 titlesTotal 2 / Deviation 50.52
JP movie rank of 1966 Rank 16in 26 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Graphic3.00(Best)1
Voice/Actor3.00(Best)1
Character/Setting2.00(Very good)1
Story2.00(Very good)1
Music1.00(Good)1
Hot heart100%1/1
Brave100%1/1
Sad100%1/1
Friendship100%1/1
Made me think100%1/1
Cool100%1/1
Impressed100%1/1
Interesting100%1/1
Sexy0%0/1
Cute0%0/1
Shed tears0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Shocked0%0/1
Enjoyed0%0/1
Learned something0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

TOMOYUKITANAKA
Shinichi Sekizawa
Satoh Masaru
Kazuo Yamada
Takeo Kita
Fumio Yanoguchi
Yoshitami Kuroiwa
Michio Yamamoto
Hisashi Shimonaga
Shiro Moritani
Tsuburaya Eiji
Sadamasa Arikawa Motoyoshi Tomioka
Yasuyuki Inoue
Kuichiro Kishida
Teizo Toshimitsu
Fumio Nakashiro
Nakano Teruyoshi
Hiroshi Mukoyama
Yoshiyuki Tokumasa
Yuzou Kayama
Makoto Sato
MINORU CHIAKI
Tadao Nakamaru
Kanichi Tani
Akira Kubo
Tatsuyoshi Ehara
Yoshio Tsuchiya
Tachikawa Hiroshi
Isao Tamagawa
Susumu Fujita
KAORU AYAKAWA
Koyanagi Toru
Takahiko Touno
Namisato Tatsuhiko
Kanzo Uni
Shoji Oki
Araki Yasuo
Gondo Yukihiko
Masaki Shinohara
Suzuki Haruo
Kato Shigeo
Eisuke Nakanishi
Echigo Kenzo
Okawa Tokio Shibuya Hideo
Minoru Itou Rinsaku Ogata Koichi Sato
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1966/07/13(Wed)
2,13511
Recently views
2111211112
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top