[JP movie]Wait for Tomorrow

RSS
JP movie rank of 1955 Rank 12(No review)in 13 titles
Voice/Actor2.00(Very good)1
Character/Setting1.00(Good)1
Story1.00(Good)1
Graphic0.00(Normal)1
Music0.00(Normal)1
Sexy0%0/1
Cute0%0/1
Hot heart0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Sad0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Friendship0%0/1
Made me think0%0/1
Shocked0%0/1
Enjoyed0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Interesting0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

Kwasima Yuzo
Ryuzo Kikushima
YASUSI INOUE
Takeshi Yamamoto
Toshiro Mayuzumi
So Yamamura
Tatsuya Mihashi
Tsukioka Yumeji
Aratama Michiyo
Rentaro Mikuni
Sayo Fukuko
Ozawa Syoithi
Toshio Takahara
Ozawaeitaro
Segawa Michizaburo
Hayakawa Toshiko
Nobuo Kaneko
Uemura Susumu
Murata Hisao
Shirou Amakusa
Maki Shinsuke
Kano Kei
Shosei Muto
Hiroko Seki
Mashita Haruko
Kaku Takashina
Kato Yoshiro
Sendai Kyoji
Sumikawa Toru
Japan Released:1955/05/29(Sun)
Recently views
1010000002

There is no review for this title on this condition.
↑Top