[JP movie]The Zero Fighter

RSS
Other media: Game:The Zerofighter
JP movie rank of 1962 Rank 10(No review)in 17 titles
Character/Setting2.00(Very good)1
Voice/Actor2.00(Very good)1
Story2.00(Very good)1
Graphic1.00(Good)1
Music1.00(Good)1
Hot heart100%1/1
Friendship100%1/1
Cool100%1/1
Interesting100%1/1
Sexy0%0/1
Cute0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Sad0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Made me think0%0/1
Shocked0%0/1
Enjoyed0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

Toshio Masuda
Seiji Hoshikawa
Takashi Matsuyama
Satoh Masaru
Fumio Hashimoto
Ko Fujibayashi
Yujiro Ishihara
Hideaki Nitani
Shiro Osaka
Misako Watanabe
KOUJIROU KUSANAGI
Kondo Hiroshi
Mitsuo Hamada
Tennoji Toranosuke
Tenbo Jyun
Ryohei Uchida
Eimei Esumi
Inoue Shobun
Eiji Go
Kinugasa Rikiya
Hyoei Enoki
Kijima Ichiro
Mizuki Kyoichi
Kuroda Tsuyoshi
Hiroshi Kono
Kaku Takashina
Kawakami Nobuo
Mine Sanpei
Shinsuke Ashida
Hiroshi Sugie
Japan Released:1962/08/12(Sun)
Recently views
2000110000





There is no review for this title on this condition.
↑Top