[JP movie]The Flowers of Evil


PG-12(Advice is necessary for less than 12 years old)
RSS
Other media: Anime:Aku no Hana / Comics:Aku no Hana
Poll
Information about this title

Shuuzou Oshimi
Iguchi Noboru
Mari Okada
Nagata Yoshihiro
Shin Hayasaka
Tsuyoshi Kazuno
FukudaYasuhiko
Minami Chukon
Phantom Film
Thina Tamashiro
Akita Shiori
Marie Iitoyo
Kitagawa Miho
Takara Sakumoto
Taketo Tanaka
Wakana Matsumoto
Asuka Kurosawa
Takahashikazuya
SUMIE SASAKI
Maki Sakai
Shingo Tsurumi
Japan Released:2019/09/27(Fri)
Official sites
1. http://akunohana-movie.jp/ (Translation)
Official Twitter
1. https://twitter.com/akunohana_movie
Promotion video (1)
Recently views
1100000100

There is no review for this title on this condition.
↑Top