[JP movie]THE NEXT GENERATION PATLABOR EPISODE:4


G(For all ages)
RSS
Poll
Information about this title

Mamoru Oshii Hiroaki Yuasa Yamatomo Kei
HEAD GEAR
Kenji Kawai
Erina Mano
Toshio Kakei
Seiji Fukushi
Lina Ohta
Shigeru Chiba
Horimoto Yoshinori
Tajiri Shigekazu
Shiotsuka Kohei
Yoshikatsu Fujiki
Toshio Suzuki
Japan Released:2014/08/30(Sat)
Official sites
1. http://patlabor-nextgeneration.com/ (Translation)
Promotion video (1)
Recently views
1002010000

There is no review for this title on this condition.
↑Top