[JP movie]Ogon no inu :1979 Shochiku

RSS
Other media: Drama:Ogon no inu :2001 TV-Tokyo
JP movie total pnts rank Rank 1,918in 2,879 titlesTotal 0 / Deviation 48.65
JP movie rank of 1979 Rank 19in 24 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Music1.00(Good)1
Character/Setting0.00(Normal)1
Voice/Actor0.00(Normal)1
Graphic-1.00(Bad)1
Story-1.00(Bad)1
Sexy100%1/1
Hot heart100%1/1
Sad100%1/1
Moral100%1/1
Scareful100%1/1
Friendship100%1/1
Shocked100%1/1
Cute0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Made me think0%0/1
Enjoyed0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Interesting0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

Juko Nishimura
Shigeyuki Yamane
Yoshio Shirasaka
Yuji Ohno
Hirochika Muraishi Tobita Kimio
Shochiku
Koji Tsuruta
Yoko Shimada
Takeo Chii
Jun Fujimaki
Kensaku Morita
Noboru Mitani
Ozawaeitaro
Bando Shonosuke
Ike Reiko
Eiji Okada
Kyouke Machida
Akihiko Hirata
HanaHajime
NAOYA MAKOTO
JUNKO MIYASHITA
Kayama Reiko
Hatsuo Yamaya
Shinichiro Mikami
Yuriko Hishimi
Tanaka Komimasa
Fujio Murakami
Toyoto Fukuda KIYOTO HARADA Sera Akira Morita Gakuya Takanami Isao Nami Kyoko Kawai Genji HIROYA MORITA Yusuke Koike Minowada Ryota Gonoue Riki Iwao Dan Nanabe Satoru Hosokawa Junichi Kentaro Miyagi Tsukasa Yusuke Torisu Testuo Sachi Eiji Shinichi Yoshimiya Sobami tamiwo Yukio Machida Kaoru Shinoda Eichi Kikuchi Ishiya Hiroshi Shirai Yoshio
Yoshiko Mita
Bunta Sugawara
Isao Natsuki
Japan Released:1979/06/02(Sat)
Promotion video (1)
1,43211
Recently views
1221400010
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top