[JP movie]Naked general 1958


G(For all ages)
RSS
Other media: Drama:Naked general Tsukaji Muga
Poll
Information about this title

Keiju Kobayashi
Reiko Dan
Aoyama Kyoko
Nakada Yasuko
Fumie Noguchi
Iida Choko
Sawamura Sadako
Miyosho Eiko
AIKO MIMASU
Daisuke Kato
NORIHEI MIKI
Toshiyuki Ichimura
Chiba Nobuo Tanaka Haruo
Eijiro Touno
Shin Morikawa
Sakamoto Takeshi
Arishima Ichirou
Yanagiya Kingoro
Koudou Kokuten
Bokuzen HIDARI
KAN YANAGIYA
Kazuo Kato
Kosugi Yosio
Noriko Sengoku
Yokoyama Michiyo
Araki Michiko Togo Haruko
Otsuka Kunio
Sachio Sakai
Yu Fujiki
Nakamura Zeko
Kichijiro Ueda
Minami Michiro
Tabukenzo
Tani Akira
INOUE DAISUKE
Ichinomiya Atsuko
Kahara Natsuko Nagaoka Teruko
Honma Noriko
Kiyomi Mizunoya
Nakayama Yutaka
Oka Choji
Minosuke Yamada
Sawamura Ikio
HanaHajime
Hitoshi Ueki
Kei Tani
Hiroshi Inuduka
Ishibashi Etaro
Yasuda Shin
Senkichi Oomura
Kan Hayashi
Mano Tsuruko
Matsuo Fumindo
Yutaka Sada
ISHII IYOShI
Koji Uruki Yasumasa Onishi Ono Matsue Keiji Sakakida Jiro Suzukawa Tachibana Masaaki Tanabe Wakako Mita Teruko
Yutaka Oka Tutumi Yasuhisa
Toku Ihara
Ren Imaizumi Koji Iwamoto
SHOICHI HIROSE
Narita Takashi
Masaki Shinohara
Akitu Hirosi
Junpei Natsuki
Sakurai Kyoro
Kumagai Zirou
Toshihiko Furuta
Mistuaki Jiro
Toshio Miura
Sera Akira HARUO NAKAJIMA
Akira Kicchoji
Amami Ryutaro
Imai Kazuo Kadowaki Saburo
Kato Shigeo
Enver Altenbay
Eisuke Nakanishi Takuya Yuki
Satake Hiroyuki
Katsube Yoshio
Shimizu Ryoji
Gondo Yukihiko
Okawa Tokio Suda Jyunnosuke
Katsumoto Keiichiro Junichiro Mukai
Ikuo Kawamura
Arihiro Fujimura
Horikawa Hiromichi
YOKO MIZUKI
Fujimoto Masumi
Toshiro Mayuzumi
Koichi Iwashita
Toho
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1958/10/28(Tue)
Official sites
1. https://eiga.com/movie/38738/ (Translation)
Recently views
1100000000

There is no review for this title on this condition.
↑Top