[JP movie]Kaze no uta ga kikitai

RSS
JP movie rank of 1998 Rank 21(No review)in 33 titles
Character/Setting1.00(Good)1
Graphic1.00(Good)1
Music1.00(Good)1
Voice/Actor1.00(Good)1
Story1.00(Good)1
Romantic100%1/1
Made me think100%1/1
Sexy0%0/1
Cute0%0/1
Hot heart0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Sad0%0/1
Beautiful0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Friendship0%0/1
Shocked0%0/1
Enjoyed0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Interesting0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

Nobuhiko Obayashi
Obayashi Kyoko Akutagawa Yasushi
Nakaoka Kyohei Naito Tadashi
Noritaka Sakamoto Akiyoshi Imazeki
Yamashitakosuke
Sotaro Manabu Minami Chukon
Amamiya Ryo
Yuri Nakae
Hiroshi Katsuno
Wakaba Irie
Oimori Reiko
Renji Ishibashi
Hidaritokie
Sabu Kawahara
Kishibeixutoku
Shibayama Tomoka
Kyusaku Shimada
Yasufumi Hayashi
KOUEN OKUMURA
Tomorrow Taguchi
Takehiro Murata
Toru Minegishi
Yoji Matsuda
KAORI TAKAHASHI
Masahiro Takashima
Japan Released:1998/07/18(Sat)
Recently views
1000001010

There is no review for this title on this condition.
↑Top