[JP movie]Female Convict Scorpion: Beast Stable

RSS
JP movie total pnts rank Rank 1,815in 2,861 titlesTotal 0 / Deviation 48.67
JP movie rank of 1973 Rank 16in 18 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

Syunya itou
Shinohara Tohru
Hiroo Matsuda
Hio Koji
Toei kagaku
Shunsuke Kikuchi
Meiko Kaji
Mikio Narita
Koji Nanbara
Watanabe Yayoi
Mayama Tomoko
Kimura Toshie
Fujiki Takashi
Nobuo Yana
Mitsuru Mori
Sekiyamakoji
Fujiyama Koji
Sato Jyoya
Taro Jin
Kobayashi Chie Kamei Kazuko Fumie Syo
Date Hiroshi Sawada Koji
Tsuchiyama Toshiyuki
HACHIRO TAKO
Miemachi Koji
Ueda Tomotaka Yamada Koichi
Osamu Kimura
Takatuki Tyuu
Sayoko Tanimoto
Yamamoto Midori
Suzuki Akiko
Keiko Ito
Shoko Toshie
Hisako Yaohara
Tankemura Kiyome
Jyo Haruki
Gonoue Riki
Shimizu Teruo
Hatanaka Taknashige
Miyaji Kengo
Sagawa Jiro
Yokoyama Shigeru
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1973/07/29(Sun)
1,24311
Recently views
1021101010
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top