[JP movie]Iga no Kagemaru

RSS
Other media: Comics:Iga no kagemaru / SF TV:Iga no Kagemaru
JP movie rank of 1963 Rank 9(No review)in 18 titles
Poll
Information about this title

TOEI
Mitsuteru Yokoyama Weekly Shonen Sunday SHOGAKUKAN
Kouji Takada
Hiroki Matsukata
Hashiba Hisashi
Mikage Kyoko
Shingo Yamashiro
Kita Ryuji
Arima Koji
Oumi Yujiro
Yoshio Yoshida
Hatano Hiroshi
Awaji Daisuke
Kusumoto Kenji
Dan Tokumaro
Asano Mitsuo
Tsumura Reiji
Japan Released:1963/07/24(Wed)
Recently views
2010003011

There is no review for this title on this condition.
↑Top