[JP movie]Bungakusyo Satsujinjiken Oinaru Joso


G(For all ages)
RSS
Poll
Information about this title

Yasutaka Tsutsui
Norihumi Suzuki
Masahiro Shimura Masahiro Kakefuda Ludwig van Beethoven Toei Movie Studios
Toei Clasic Film
Kouichi Sato
Renji Ishibashi
Harumi Nakajima
Keizo Kanie
Jun Izumi
Ryota Mizushima
Gou Awadu
Housei Komatsu
Koji Nanbara
Sakae Umetsu
TORU YURI
Akira Shioji
Hideyo Amamoto
SHINSHOU NAKAMARU
Paul Maki
Atsumi Kuniyasu
Lasalle Ishii (lasa-r Ishii)
Noriko Matsumoto
Tokuko Sugiyama
JUNKO MIYASHITA
Hayakawa Tamotsu
Shingo Yamashiro
Ritsuko Fujiyama
Oniroku Dan
Yasuko Yagami
NAOYA MAKOTO
Hairi Katagiri
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1989/01/28(Sat)
Promotion video (1)
Recently views
4240042122

There is no review for this title on this condition.
↑Top