[JP movie]Ah Zerofighter

RSS
Other media: Comics:Ah Zerofighter
JP movie total pnts rank Rank 610in 2,701 titlesTotal 3 / Deviation 51.06
JP movie rank of 1965 Rank 9in 32 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Character/Setting3.00(Best)1
Graphic2.00(Very good)1
Voice/Actor2.00(Very good)1
Story2.00(Very good)1
Music1.00(Good)1
Hot heart100%1/1
Sad100%1/1
Friendship100%1/1
Made me think100%1/1
Sexy0%0/1
Cute0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Shocked0%0/1
Enjoyed0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Interesting0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

Daiei
Murayama Mistuo
Chuji Kinoshita
Kojiro Hongo
Akio Hasegawa
Ohashi Kazumoto
Yuuzou Hayakawa
Koyanagi Toru
Yoshihiko Aoyama
Jun Negami
Mikio Narita
Fujiyama Koji
Togin Chojiro
Sayama Shinji
Nando Masaki
Shin Minatsu
Kita Daihachi
Matsuyama Shinichi
Fujii Ryuji
Kagawa Toichiro
Aminaka Ichiro
Kudan Goro
Moriya Yuji
Ishiguro Saburo
Yoshiba Senro
Araki Yasuo
Sahara Shinji
Hamaguchi Yoshihiro
Goto Takehiko
Inoue Daigo
Hotaru Yukitaro
Shiho Kyosuke
Takeuchi Tetsuro
Hama Setsuko
Terumi Niki
Hirai Kiyoko
Japan Released:1965/09/04(Sat)
4,43611
Recently views
2121211521

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works