[JP movie]Ah Zerofighter

RSS
Other media: Comics:Ah Zerofighter
JP movie rank of 1965 Rank 10(No review)in 24 titles
Character/Setting3.00(Best)1
Graphic2.00(Very good)1
Voice/Actor2.00(Very good)1
Story2.00(Very good)1
Music1.00(Good)1
Hot heart100%1/1
Sad100%1/1
Friendship100%1/1
Made me think100%1/1
Sexy0%0/1
Cute0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Shocked0%0/1
Enjoyed0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Interesting0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

Daiei
Murayama Mistuo
Katsuya Suzaki
Chuji Kinoshita
Kojiro Hongo
Akio Hasegawa
Ohashi Kazumoto
Yuuzou Hayakawa
Koyanagi Toru
Yoshihiko Aoyama
Jun Negami
Mikio Narita
Fujiyama Koji
Togin Chojiro
Sayama Shinji
Nando Masaki
Shin Minatsu
Kita Daihachi
Matsuyama Shinichi
Fujii Ryuji
Kagawa Toichiro
Aminaka Ichiro
Kudan Goro
Moriya Yuji
Ishiguro Saburo
Yoshiba Senro
Araki Yasuo
Sahara Shinji
Hamaguchi Yoshihiro
Goto Takehiko
Inoue Daigo
Hotaru Yukitaro
Shiho Kyosuke
Takeuchi Tetsuro
Hama Setsuko
Terumi Niki
Hirai Kiyoko
Japan Released:1965/09/04(Sat)
Recently views
1001100000

There is no review for this title on this condition.
↑Top