[Game]NIOH


CERO:C(For more than 15 years old)
RSS
Poll
Information about this title

Makoto Kamiya
Yugo Kanno
Toshiyuki Morikawa
Takeiemi
Masachika Ichimura
Hiroyuki Kinoshita
Youhei Tadano
Hiroshi Tsuchida
Tessho Genda
Yousuke Akimoto
Jun Fukuyama
Takayuki Sugo
Risa Shimizu
Hiroki Takahashi
Kenn
Jyoji Nakata
Takahiro sakurai
Keiji Fujiwara
Kenyu Horiuchi
Yasuyuki Kase
Eiji Hanawa
Shizuka Ito
Koki Miyata
Sigeru Nakahara
Shinichiro Miki
Suwabe Junichi
Makoto Furukawa
Atsuko Tanaka
Rie Tanaka
Shigeru Chiba
Takanori Hoshino
Sayaka Kinoshita
Yasuhiro Mamiya
Yuka Nakatukasa
Shirou Saitou
Tetsuo Kanao
Mutsumi Sasaki
Hiroshi Iwasaki
Mitsuaki Kanuka
Ryuichi Kijima
Japan Released:2017/02/09(Thu) Ps4
Official sites
1. https://www.gamecity.ne.jp/nioh/ (Translation)
Official Twitter
1. https://twitter.com/nioh_game
Promotion video (1)
Recently views
3311131212

There is no review for this title on this condition.
↑Top