[Game]Asuka 120% Limited Burning Fest. LIMITED

RSS
Poll
Information about this title

Family Soft
Ask Kodansha
Riko Sayama
Masako Katsuki
Miki Nagasawa
Hojo Shizuka Arai Shizuka
Kae Araki
Miki Takahashi
Noriko Hidaka
Urara Takano
Hiroka Nishizawa
Saeko Shimazu
Yuko Mizutani
Seizo Kato
Mie Sonozaki Mie Sonozaki KOIKEKANOKO Kanoko Hatamiya NAGASEIKUMI NAGASEEMIYA
Japan Released:1997/10/09(Thu) Sega Saturn
Promotion video (1)
Recently views
1000011000

There is no review for this title on this condition.
↑Top