[Drama]Tokusou9

RSS
Poll
Information about this title

Yoshihiko Inohara
Michiko Hada
Kanji Tsuda
Mitsuru Fukikoshi
Hiromasa Taguchi
Yuuki yamada
Miyachika Kaito Jounny's.Jr
Noriko Nakagoshi
Sachie Hara
Shiro Ito
Kotaro satomi
Akira Terao
Fukazawamasaki Akiyo Takigawa Tokunaga Tomihiko
Rokuro Sugimira Keiichiro Yoshida
TV Asahi TOEI
Japan Released:2018/04/11(Wed) 21:00-21:54 TV Asahi
Official sites
1. http://www.tv-asahi.co.jp/tokusou9/ (Translation)
Official Twitter
1. https://twitter.com/5drama9tokusou
Promotion video (1)
https://youtu.be/Fg7VVlNwLrM
Recently views
2000011110

There is no review for this title on this condition.
↑Top