[Drama]Sitininnokeiji 1978nenban

RSS
Poll
Information about this title

Hayasaka Akira Eiichi Uchida Bunpei Ai Hasegawa Kazuhiko Yoshihiro Ishimatsu Hidehiko Hayashi Hiroyasu Yamaura Kazuo Kasahara
Shinnichi Kamoshita Noriaki Asai
Yasuo Higuchi Masahiko Sato
Yamashitatakeo
Shinsuke Ashida
Miura Yoichi
Hideo Sato
Toshiaki Amada
Jin Nakayama
Nakajima Hisayuki
Hiuraben
Shin Takuma
Koichi Wajima
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1978/04/14(Fri) 20:00-20:54 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. / End:1979/10/19
Official sites
1. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%88%91%E4%BA%8B (Translation)
Recently views
1000100000

There is no review for this title on this condition.
↑Top