[Drama]Please give the wing to me(Tubasa wo kudasai)

RSS
Other media: Movie:Lost and Delirious
Drama rank of 1996 Rank 44(No review)in 44 titles
Poll
Information about this title

Yuji Sakamoto Hashibe Atsuko
Tetsuya Komuro Taro Iwashiro
Yuki Uchida
Takashi Sorimachi
Kurodo Maki
Miki Mizuno
Akiko Yada
Naomi Hosokawa
Etsuko Nami
TAKASI. UKAJI
Karin Yamaguchi
Katsuo Nakamura
Masayuki Imai
Takeshi mazu
Taro Ishida
Kouichi Sato
Takeshi Ohbayashi
Hajime Yamazaki
Kazuyuki Asano
Katsumi Takahashi
Daisuke Tachi
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1996/07/01(Mon) 21:00-21:54 Fuji Television Network, Inc. / End:1996/09/23
Recently views
3120000110

There is no review for this title on this condition.
↑Top