[Drama]Nansousatomihakkenden 1964nenban

RSS
Other media: JP movie:Legend of the Eight Samurai
Poll
Information about this title

Takizawa Bakin Fuji Television Network, Inc. Tsuneyasu Matsumoto Nippon Denpa Eiga Co Ltd
Ryo Hagiwara
Miyata Mitsuzo
Seiichi Toriiduka
Kuraoka Shintaro Kuraoka Shintaro
Hirai Shoichi
Uesugi Takaya
Kobayashi Yoshihiro
Matsuyama Yoko
Yamada Keiko
Taniguchi Kan
Mizuno Hiroshi
Tatsuo Endo
Nozaki Yoshihiko
Hongo Hideo
Tamaki Shiro
Hara Seishiro
Yoshio Yoshida
Kitamura Eizo
Izumi Kenji
Kuriduka Asahi
Kosei Yamaguchi
Kiyoshi Yanagawa Yukio Izumida
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1964/08/05(Wed) 19:00-19:30 Fuji Television Network, Inc. / End:1965/01/27
Official sites
1. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E5%85%AB%E7%8A%AC%E4%BC%9D_(1964%E5%B9%B4%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E) (Translation)
Recently views
11020680100

There is no review for this title on this condition.
↑Top