[Drama]Mikaiketsu no Onna Keishichou Bunsho Sousakan

RSS
Poll
Information about this title

Haru
Kyouka Suzuki
Ikki Sawamura
Asuka Kudou
Junji Takada
Ken Mitsuishi
Kenichi Endo
Yamauchi Takaya
Shun Nishime
Mika Oomori
Takatsugu Muramatsu
TV Asahi
Japan Released:2018/04/19(Thu) 21:00-21:54 TV Asahi
Official sites
1. https://ameblo.jp/mikaiketsuno-onna/ (Translation)
2. http://www.tv-asahi.co.jp/mikaiketsu/ (Translation)
3. https://www.instagram.com/mikaiketsu2018/ (Translation)
Official Twitter
1. https://twitter.com/mikaiketsu2018
Recently views
2000000000

There is no review for this title on this condition.
↑Top