[Drama]Koukou kyoushi 1993

RSS
This title belongs to the series of Highschool teacher
Other media: JP movie:Koukou kyoushi Mouhitotsu no Mayu no monogatari
Poll
Information about this title

Sinji Nozima
Akira Senju
Shinnichi Kamoshita Ken Yoshida
Doji Morita
Hiroyuki Sanada
Sachiko Sakurai
Hidekazu Akai
Masaki Kyomoto
Akio Kaneda
Komiya Kengo
Yamasita Yorie
Wakabayashi Shiho
Maki Mochida
Takako Kato
Toru Minegishi
Morita Kosuke
Kouichi Miura
Kazuya Kosaka
Noriko Watanabe
Arthur Kuroda
Reona Hirota Hirota Reona
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1993/01/08(Fri) 22:00-22:54 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. / End:1993/03/19
Recently views
1000004200

There is no review for this title on this condition.
↑Top