[Drama]Kinou nani tabeta?

RSS
Other media: Comics:What did you eat yesterday?(Kinou nani tabeta)
Poll
Information about this title

Fumi Yoshinaga
Nakae Kazuhito Nojiri katsumi
TV TOKYO Corporation Shochiku
Hidetoshi Nishijima
Masaaki Uchino
Misako Tanaka
Toshihiro Yashiba
Atsuko Takaizmi
Nakamura Yurika
Meiko Kaji
Kotaro Shiga
MakitaSportsu
Koji Yamamoto
Hayato Isomura
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:2019/04/06(Sat) 00:12-00:52 TV TOKYO Corporation
Official sites
1. https://www.tv-tokyo.co.jp/kinounanitabeta/ (Translation)
Recently views
1101020010

There is no review for this title on this condition.
↑Top