[Drama]Kabuka bouraku

RSS
Other media: Literature:Kabuka bouraku
Poll
Information about this title

Jun Ikeido
Masahiro Yoshimoto
Kousuke Suzuki
Takatsugu Muramatsu
Yuji Oda
Masanobu Takashima
Mayu Tsuruta
Hirayama Hiroyuki
Kenichi Yajima
Kazuyuki Aizima
Kizuke Ida
Gorou Ooishi
Ken Ishiguro
Ryo Ishibashi
Raita Ryu
Itsuji Itao
Kaname Endou
Ikkei Watanabe
Seto Kouji
Umika Kawashima
Ren Mori
Katsuhiko Sasaki
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:2014/10/19(Sun) WOWOW / End:2014/11/16
Official sites
1. https://www.wowow.co.jp/dramaw/kabuka/ (Translation)
Recently views
2000001010

There is no review for this title on this condition.
↑Top