[Drama]Ganbare! Red Vickys

RSS
Drama total pnts rank Rank 122in 2,624 titlesTotal 17 / Deviation 60.59
Drama rank of 1978 Rank 2in 32 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

NET TV Asahi TOEI
Ishimori Shotarou Shoutarou Ishinomori
SHOZO UEHARA Igami Masaru Kyouko Sagiyama Ando Toyohiro
Atsuo Okunaka Itaru Orita Hideo Tanaka
Kyo Kensuke Kaori Kumiko KOUROGI73
Yatsude Saburo Columbiayurikagokai
Hayashi Hiroko Toshiyasu Hiyoshi Fukae Shoki
Mayumi Sakuma Masayuki Suzuki Furukawa Satoshi Yasuyoshi Masuda Hiroyuki Takayanagi
Hiroshi Yagyu Toshie Takada
Baku Hataketama Eiji Okuda Tetsuaya Oshita
Shinji Nakae
Japan Released:1978/01/06(Fri) / End:1978/12/29
Promotion video (1)
17,282109
Recently views
3001202011
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top