[Drama]Aniki 1977 Ken Takakura

RSS
Other media: Anime:Aniki / Comics:Aniki
Poll
Information about this title

So Kuramoto
Kunihiko Murai
Shinichi Tanabe
Kentarou Haneda
Yasuo Inoshita
Ken Takakura
Reiko Ohara
CHIEKO BAISHOU
Kumiko Akiyoshi
Kunie Tanaka
Masumi Harukawa
Shogo Shimada
Nakamura Tatsu
Hideji Ootaki
Ban Kojika
Masataka Iwao
HIROKO ISAYAMA
Takita Yuu
TOMIKO ISHII
Nenji Kobayashi
Koichi Iwaki
Aoki Suguru
Mitsutaka Tachikawa
Harukazu Kitami
Junkichi Orimoto
Masami Shimojo
Kitaura Akiyoshi
Terashima Tatsuo
Shinzo Hotta
Masao Imanishi
Sakata Kintaro
Fukaya Misao
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1977/10/07(Fri) 22:00-22:54 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. / End:1977/12/30
Recently views
1012201010

There is no review for this title on this condition.
↑Top