[Drama]Akuma ga kitarite Fue wo fuku 2018

RSS
Other media: Literature:Akuma ga kitarite Fue wo fuku / JP movie:Akuma ga kitarite Fue wo fuku
Poll
Information about this title

Seishi Yokomizo
Kouhei Kiyasu
Hidetaka Yoshioka
Mirai Shida
Aoi Nakamura
Kana Kurashina
Narushi Ikeda
Ikuji Nakamura
Toru Masuoka
Atsushi Yamanishi
Jun Murakami
Yukiko Shinohara
Nakajima Hiroki
Itikawa Tomohiro
Hashimoto Manami
Yamamura Momiji
Asuka Kurosawa
Ryoko Kobayashi
Mariko Tsutsui
Shouhei Hino
Mitsuko Baisho
Japan Released:2018/07/28(Sat) 21:00-22:59 NHK BS Premium
Official sites
1. http://www6.nhk.or.jp/nhkpr/tag/index.html?i=14517 (Translation)
Recently views
2000100110

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works