[Drama]Akai giwaku 1975

RSS
Drama rank of 1975 Rank 11(No review)in 13 titles
Poll
Information about this title

Yoshihiro Ishimatsu Kanji Yasumoto Tatsuhiko Kamoi Sugako Hashida
Masaharu Segawa Toshiaki Kunihara YASUO FURUHATA Sokichi Tomimoto Shigeru Doi
Shunsuke Kikuchi
Ken Utsui
Kishi Keiko
MOMOE YAMAGUCHI
Tomokazu Miura
Chisako Hara
Toyoto Fukuda
Atsushi Kawaguchi
SHOJI YASUI
Rumi Sakakibara
Mitsuo Hamada
Masaya Takahashi
Junkichi Orimoto
Takehiro Koyama
Nakajima Hisayuki
Kishi Yuki
Matsushita Tatsuo
Yutaka Hayashi
Nobuyo oyama
KAYAKO SONO
Akira Nagoya
Asao Koike
Yamamotoren
Ken Nishida
Kimura Gen
SHINOBU SAKAGAMI
Tokuko Sugiyama
Hisamatsu Yuko
Toki Shiozawa
Yuusuke Natsu
CHOいCHIRO KAWARASAKI
Taketoshi Naito
Shizuo Chujo
Tatsuo Matsumura
Hiroyuki Nagato
Kaoru Yachigusa Misako Watanabe
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1975/10/03(Fri) 21:00-21:55 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. / End:1976/04/16
Recently views
1200100001

There is no review for this title on this condition.
↑Top