[Drama]Akai gekiryuu

RSS
Poll
Information about this title

Kanji Yasumoto Tatsuhiko Kamoi
Masumura Yasuzou Masaharu Segawa YASUO FURUHATA
Shunsuke Kikuchi
Japan Airlines Co Ltd
Daiei Tv Tokyo Broadcasting System Television, Inc.
Ken Utsui
Yutaka Mizutani
Keiko Takeshita
KAYO MATSUO
Gin Maeda
Mabuchi Haruko
Harue Akagi
Nakajima Hisayuki
Kukita Miya
Masami Horiuchi
Suzukihiromitsu
Shigeru Kouyama
Ozawaeitaro
Tetsuo Ishidate
Jin Nakayama
Hitomi Reiko
Takeshi Kato
Gou Awadu
Chisako Hara
Katsutoshi Atarashi
Kotoe Hatsui
Yumiko Fujita
Akira Kume
Toyoto Fukuda
Akira Nagoya
Sinya Oowada
TakanobuHodumi
Shimomoto Tsutomu
Taketoshi Naito
MOMOE YAMAGUCHI
Kishi Keiko
Ken Ogata
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1977/06/03(Fri) 21:00-21:55 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. / End:1977/11/25
Recently views
2100100001

There is no review for this title on this condition.
↑Top