[Drama]Akai Sasori no Bijo Edgawa Ranpo no Yochu

RSS
This title belongs to the series of Edgawa Ranpo no Bijo Series Shigeru Amachi Ver.
Drama total pnts rank Rank 1,442in 2,097 titlesTotal 0 / Deviation 48.44
Drama rank of 1979 Rank 20in 22 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Music1.00(Good)1
Story1.00(Good)1
Graphic0.00(Normal)1
Voice/Actor0.00(Normal)1
Character/Setting-2.00(Very bad)1
Sexy100%1/1
Sad100%1/1
Shocked100%1/1
Enjoyed100%1/1
Interesting100%1/1
Cute0%0/1
Hot heart0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Friendship0%0/1
Made me think0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Funny0%0/1
Poll
Information about this title

Ranpo Edogawa
Umetsugu Inoue
Hajime Kaburagi
TV Asahi Shochiku
AMATHI SHIGERU
Igarashi Megumi
Kashiwabara Takashi
Tyu Arai
Eiko Nagashima
Hayami Ryo
Nohira Yuki
Yukitoshi Hori
Nagai Hidekazu
Masuda Jyunji
Yoshiro Kitamachi Minato Toshikazu Matsumoto Asao Matsuko Shiga Naka Ryotaro Oki Shuichi Suzuki Kenichi Habu Akihiko Ito Takashi Michio Inoue Hikari Eiko Kikuchi Hitoshi Shoko Toshie Akihide Ichito
Naoki Hongo
Irikawa Yasunori
Masayo Utsunomiya
Japan Released:1979/06/09(Sat) 21:00-22:54 TV Asahi
56122
Recently views
2211111114

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works