[Anime]Pazudora

RSS
Other media: Comics:Pazudora
Poll
Information about this title

Kakihara Tetuya
Honoka Inoue
Yuusuke Kobayashi
Chie Koujiro
Taketora
Miki Narahashi
Akemi Okamura
Jurota Kosugi
Issei Hutamata
Anri Katsu
Fujii Fumiyo
Nojima Hirofumi
Ayumu Murase
Rikako Aikawa
Yuka Terasaki
Toru Furusawa
Kikuko Inoue
Nanami Yamashita
GungHo Online Entertainment, Inc.
Kamegakihajime
Nobuhiro Takamoto Yamamoto Daisuke
Shinzo Fujita
Keisuke Watabe Yoshiyuki Kishi
Kaoru Wada
Nobuyuki Hosoya
Pierrot
TV TOKYO Corporation DENTSU INC. Pierrot
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:2018/04/02(Mon) 18:25-18:55 TV TOKYO Corporation TV
Official sites
1. https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pad/ (Translation)
2. https://anime-pad.com/ (Translation)
Official Twitter
1. https://twitter.com/info_puzzdra
Recently views
7412100020

There is no review for this title on this condition.
↑Top