[Anime]Ikinaridagon

RSS
Poll
Information about this title

TV Asahi
Moritatoshiaki Fujitatsutomu
Sasayoshi Fujino
Ishida Katsunori
IMAGICA
TV Asahi Nippon Animation
KazueKomiya
Kumiko Takizawa
Kenichi Ogata
Yoku Shioya
Masashi Ebara
Hayashibara Megumi
Takeshi Watabe
Shin Aomori
Takaya Hashi
Shingo Kanemoto
Mitsuko Horie
Atsuko Mine
Hiroshi Masuoka
Naoki Tatsuta
Kouzou Sioya
Koichi Yamadera
Kan Tokumaru
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1988/04/09(Sat) 19:30-20:00 TV Asahi TV / End:1988/06/25
Official sites
1. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%83%80%E3%82%B4%E3%83%B3 (Translation)
2. https://www.nippon-animation.co.jp/work/1542/ (Translation)
3. https://www.at-x.com/program/detail/1019 (Translation)
Recently views
1000001100

There is no review for this title on this condition.
↑Top