[Anime]Moomin 1972nenban

RSS
Other media: Literature:MUMIN
Anime rank of 1972 Rank 10(No review)in 16 titles
Poll
Information about this title

Tove Marika Jansson
Rintaro
Zuiyo Okishima Isao Keisuke Fujikawa Yoshiaki Yoshida SUZUKI YOSHITAKE Hiroyuki Hoshiyama
Seiichiro Uno Toyo Asida
Kyoko Kishida
Hitoshi Takagi
Akiko Takamura
Reiko Muto
Taichirou Hirokawa
Jyunko Hori
Kousei Tomita
Hiroyuki Nishimoto
Miyoko Soji
Masashi Amemori
Kouichi Kitamura
Chikao Otsuka
Junpei Takiguchi
Jyoji Yanami
Takako Sasuga
Katsue Miwa
Ichiro Nagai Takuzo Kamiyama
Ryuji Saikachi
Yoshiko Yamamoto
Sachiko Chijimatsu
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1972/01/09(Sun) 19:30-20:00 Fuji Television Network, Inc. TV / End:1972/12/31
Official sites
1. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3_(%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1) (Translation)
2. http://www.animemorial.net/ja/117-%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3 (Translation)
Recently views
2000012200

There is no review for this title on this condition.
↑Top