[Anime]Manga Nihonishi ( Manga History of Japan)

RSS
Anime total pnts rank Rank 2,957in 6,382 titlesTotal 4 / Deviation 48.08
Anime avg pnts Rank 1,848in 2,843 titlesAvg 0.36=Normal/11 reviews
Anime rank of 1983 Rank 39in 58 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Character/Setting1.00(Good)5
Music1.00(Good)5
Voice/Actor1.00(Good)5
Graphic0.40(Normal)5
Story0.40(Normal)5
Sexy20%1/5
Learned something20%1/5
Impressed20%1/5
Cute0%0/5
Hot heart0%0/5
Brave0%0/5
Shed tears0%0/5
Sad0%0/5
Beautiful0%0/5
Romantic0%0/5
Moral0%0/5
Scareful0%0/5
Friendship0%0/5
Made me think0%0/5
Shocked0%0/5
Enjoyed0%0/5
Cool0%0/5
Interesting0%0/5
Funny0%0/5
Poll
Information about this title

NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORATION THE HISTORY CHANNEL DENTSU INC. HIROMICHI MOGAKI TSUCHIDA PRODUCTION Kiyoshi Fukumoto Katsuyoshi Kanemura
Kayoko Nishi Takeru Sato
TOKYO LABORATORY LTD. Production AONI SHOGAKUKAN VAP inc.
Circus
Kazuko Sugiyama
Tomiko Suzuki
Seiko Nakano
Satomi Mashima
Eiko Masuyama
FUJITATOSHIKO
Hideyuki Tanaka
Keiichi Noda
Ichiro Nagai
Masaharu Satou
Yoku Shioya
Kouhei Miyauchi
Eiji Maruyama
Katsuji Mori
Yoshie Asai
Banjo Ginga
Kouji Totani
Akio Nojima
Masashi Amemori
Minoru Midorikawa
Naoki Tatsuta
Masaru Ikeda
Hiromi Tsuru
Michiko Nomura
Nana Yamaguchi
Toshiya Ueda
Kiyoshi Kobayashi
Mikio Terashima
Taeko Nakanishi
Shibata Hidekatsu
Keiko Han
Kazuhiko Kishino
Makoto Terada
Nobuo Tanaka
Hisakazu Kanazawa
Jyoji Yanami
Takeshi Aono
Koji Yasuda
Yasurou Tanaka
Hideyuki Hori
Youichi Mitsuhashi
Isamu Tanonaka
Sanji Hase
Ryoichi Tanaka
Kouzou Sioya
Shouzo Iiduka
Hiroshi Masuoka
Santaro Tsuji
Kouichi Kitamura
Seizo Kato
Rokuro Naya
Masako Ebisu
Akira Kamiya
Kazuo Harada
Ken Yamaguchi
Miyoko Aso
Takuzo Kamiyama
Kaneto Shiozawa
Masao Imanishi
Toru Furuya
Masayuki Kato
Kinpei Azusa
Taimei Suzuki
Akira Shimada
Mitihiro Ikemizu
Teiji Ohmiya
Noriaki Wakamoto
Noriko Tsukase Yonehiko Kitagawa Akiko Tsuboi Hiroshi Ohtake Masashi Hironaka Masato Hirano Kazumi Tanaka Takeshi Watabe Yasuo Muramatsu Masaya Taki Susumu Kotaki Noriko Uemura
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1983/04/03(Sun) / End:1984/04/08
22,4791211
Recently views
1523211803
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top