[Anime]Maco, The Mermaid (Maho no Makochan)

RSS
Anime total pnts rank Rank 2,835in 6,764 titlesTotal 4 / Deviation 48.17
Anime rank of 1970 Rank 5in 17 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

TOEI ANIMATION (Toei Doga) Urakawa Shinobu Kenji Yokoyama
MASAKI TSUJI Shunichi Yukimuro Kitahara Shigemi Katsumi Okamoto Fuse Hiroichi
Yuugo Serikawa Hisaokatakashi Toshio Katsuta Nishizawanobutaka
Takahashi Shinya Nagaki Fusahiro Watanabetakeo
Kazuko Sugiyama Isao Yatsu Michiko Hirai Kazue Takahashi Tetsuya Kaji
Keiko Tomochika Mikio Terashima Osamu Ichikawa Ritsuo Sawa Sachiko Chijimatsu Kazuko Makino Hiroshi Ohtake Terue Nunami Hiroko Maruyama
Japan Released:1970/11/02(Mon) / End:1971/09/27
Image gallery sites
1. http://www5.ctktv.ne.jp/~knhrssk/gazou.htm
16,91576
Recently views
1062231112
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top