[Anime]Kenritsu Umisora koko Yakyu buin Yamashita Taro kun

RSS
Other media: Comics:Yamasitatarokun
Anime total pnts rank Rank 3,417in 6,556 titlesTotal 2 / Deviation 47.81
Anime rank of 1988 Rank 49in 88 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

Tsutomu Shibayama
SHIN-EI ANIMATION Co.,Ltd.
Koji Koseki
SHUEISHA Weekly Shonen Jump
Sukehiro Tomita Hamanatakayuki
Ajia-do
ASAHI PRODUCTION
Takahashihideko
TOSHIBA EMI
TOKYO LABORATORY LTD. Tsuneo Kobayashi
Kan Mizumoto
Takashi Tsushimi
Hiroko Maruyama
Tessho Genda
Mayumi Tanaka
Masashi Ebara
Bin Shimada
Kazuki Yao
Masahiro Anzai
Nozomu Sasaki
Toshihoko seki
Naoko Matsui
Rika Matsumoto
Rin Mizuhara
Hirotaka Suzuoki
MinoruInaba
Japan Released:1988/09/23(Fri) Movie
3,83522
Recently views
2101021200
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top