[Anime]Iron man

RSS
Other media: Movie:Iron Man
Anime rank of 1996 Rank 92(No review)in 116 titles
Poll
Information about this title

MARVEL
CARTOON NETWORK
Yoshikazu Iwanami
Masashi Ebara
Tessho Genda
Daiki Nakamura
Rokuro Naya
Keiko Han
Yumi Takada
Akio Ohtsuka
Hidetoshi Nakamura
Hideyuki Umezu
Hidenari Ugaki
Kouichi Sakaguchi
Shigenori Souya
Shinichiro Miki
Masami Toyoshima
Katsunosuke Hori
Takko Ishimori
Daisuke Gori
Norio Wakamoto
Kenji Utsumi
Naoya Uchida
Kiyoyuki Yanada
Japan Released:1996/04/01(Mon) TV / End:1996/09/30
Outside Japan :Released:1994 / End:1996
Recently views
1020012211

There is no review for this title on this condition.
↑Top