[Anime]Ikki tousen Western Wolves

RSS
Poll
Information about this title

Yuzi Shiozaki
Takashi Watanabe
RINSHIN
Naomi Miyata
Yasuharu Takanashi
Katsunori Shimizu
ARMS
GENCO
Masumi Asano
Satoshi Hino
Yuko Kaida
Kei Shindo
Hitomi Nabatame
Minori Chihara
Maii Kadowaki
Yu Asakawa
Susumu Akagi
Syuuhei Sakaguchi
Hana Takeda
Chiwa Saito
Chiaki Takahashi
Rui Tanabe
Yuiko Tatsumi
Hiromi Igarashi
Ami Koshimizu
Hisao Egawa
Honoka Inoue
Takahashi Minami
Shizuka Ito
Ayaka Ohashi
Japan Released:2019/01/03(Thu) 21:00-21:30 AT-X TV / End:2019/03/03
Japan Released:2019/02/27(Wed) Media(ex. DVD)
Official sites
1. http://www.ikkitousen.com/ (Translation)
Promotion video (1)
Recently views
2102003001

There is no review for this title on this condition.
↑Top