[Anime]Himitsu no Akko chan 1998

RSS
This title belongs to the series of Himitsu No Akko Chan
Other media: Comics:Himitsu no Akko chan
Character/Setting1.00(Good)1
Music1.00(Good)1
Voice/Actor1.00(Good)1
Graphic0.00(Normal)1
Story0.00(Normal)1
Cute100%1/1
Sad100%1/1
Romantic100%1/1
Friendship100%1/1
Shocked100%1/1
Funny100%1/1
Sexy0%0/1
Hot heart0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Beautiful0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Made me think0%0/1
Enjoyed0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Interesting0%0/1
Poll
Information about this title

Hiromi Seki
Fujio Akatsuka
Shibatahiroki
Junki Takegami
Masahiro Kawasaki
Fuji Television Network, Inc. YOMIKO ADVERTISING INC. TOEI ANIMATION CO., LTD
Wakana Yamazaki
Kikumi Umeda
Takuma Suzuki
Satomi Korogi
Harumi Ikoma
Jyunko Takeuchi
Keiko Yamamoto
Yoshihiko Akaida
Yasuhiro Takato
Ken Yamaguchi
Mina Tominaga
Ai Nagano
Mitsuko Horie
CHOU
Hiroki Takahashi
Ryoko Tanaka
Michiko Neya
Sadao Nunome
Yusuke Oguri
Norihisa Mori
Ginzo Matsuo
Mayumi Sho
Hiroshi Naka
Hiroaki Hirata
Harunoli Miyata
Masami Kikuchi
Kouzou Sioya
Fumihiko Tachiki
Jyunichi Sugawara
Kazuhiko Nishimatsu
Kappei Yamaguchi
Yuko Tachibana
Kaneta Kimotsuki
Haruhi Terada
Nanaho Katsuragi
Tomohiro Nishimura
Youko Matsuoka
Kiyoyuki Yanada
Shinichiro Ohta
Banjo Ginga
Sojyu Okita
Makiko Omoto
Mari Maruta
Kenji Nomura
Mika Kanai
Nobuaki Kanemitsu
Ikkei Seta
Okohira Shizuka
Wataru Takagi
Katashi Ishizuka
Norio Wakamoto
Megumi Takamura
Takayuki Okada
Kaneto Shiozawa
Yoshiko Ota
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1998/04/05(Sun) Fuji Television Network, Inc. TV / End:1999/02/28
Recently views
3031000223
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top