[Anime]Himitsu no Akko chan 1969

RSS
This title belongs to the series of Himitsu No Akko Chan
Other media: Comics:Himitsu no Akko chan
Poll
Information about this title

Kenji Yokoyama
Fujio Akatsuka
Asei Kobayashi
Shigeru Miyashita
Takahashi Shinya
TOEI ANIMATION (Toei Doga)
Yoshiko Ota
Sumiko Shirakawa
Hiroshi Ohtake
Sachiko Chijimatsu
Akiko Tsuboi
Jyunko Hori
Hiroko Maruyama
Hiroko Kikuchi
Ichiro Murakoshi
Reiko Senou
Osamu Ichikawa
Shun Yashiro Kouko Kikuchi
Mahito Tsujimura
Terue Nunami
TADAO FUTAMI
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1969/01/06(Mon) TV / End:1970/10/26
Recently views
1000020051

There is no review for this title on this condition.
↑Top