[Anime]Gowapper Godam

  • Friendship
RSS
Anime total pnts rank Rank 2,331in 6,561 titlesTotal 7 / Deviation 48.63
Anime rank of 1976 Rank 13in 20 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Character/Setting2.00(Very good)2
Music2.00(Very good)2
Voice/Actor2.00(Very good)2
Story2.00(Very good)2
Graphic1.00(Good)2
Friendship100%2/2
Cute50%1/2
Hot heart50%1/2
Brave50%1/2
Shed tears50%1/2
Sad50%1/2
Moral50%1/2
Scareful50%1/2
Made me think50%1/2
Shocked50%1/2
Cool50%1/2
Learned something50%1/2
Interesting50%1/2
Sexy0%0/2
Beautiful0%0/2
Romantic0%0/2
Enjoyed0%0/2
Impressed0%0/2
Funny0%0/2
Poll
Information about this title

Tatsunoko Productions Asahi Broadcasting Corporation(ABC-TV) NET
Hiroyuki Toriumi Yosida Tatuo Zinzou Toriumi Sakaiakiyoshi
Goto Takehiko Keji Kubota
MASAMI AN NOU Yoshiyuki Tomino Yoshitaka Amano OKAWARA KUNIO Chuichi Iguchi Bob Sakuma
Ichiro Wakabayashi Asei Kobayashi
ICHIRO MIZUKI
Terumi Niki Yoshito Yasuhara Kaneta Kimotsuki Kiyoshi Komiyama Sachiko Chijimatsu
Takeshi Watabe Mikio Terashima Fuji Natsuko Atsuko Mine
Kazuyuki Sogabe Saburo Kamei Iemasa Kayumi Osamu Kato Koji Yasuda Rihoko Yoshida Ikuo Nishikawa
Tetsu Kurobe Mitihiro Ikemizu Keiko Tomochika Reiko Katsura
Murasemasahiko Akira Kamiya Kouhei Miyauchi Seizo Kato
Toru Furuya Kazuya Tatekabe Kazuaki Koide Shibata Kiyoko Sumiko Shirakawa
Youko Kuri Shiroyama Ken Yoneko Matsukane Youko Asagami Shin Kunisaka
Kouji Nakata Tetsuo Mizutori Masashi Hirose
Japan Released:1976/04/04(Sun) / End:1976/12/29
21,01597
Recently views
1122120211
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top