[Anime]Gegege no Kitaro Jigokuhen

RSS
This title belongs to the series of Gegege no Kitaro
Anime total pnts rank Rank 3,158in 6,559 titlesTotal 3 / Deviation 47.97
Anime rank of 1988 Rank 45in 88 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

Mizuki Shigeru Month Shonen MAGAZINE
Kenji Shimizu Kenji Yokoyama
Kasaiosamu Shibatahiroki Yoshinori Kanemori Masahiro Kawasaki
Junki Takegami Shikichi Ohashi Takeshi Shirato Yuugo Serikawa
Matsumototomoyuki Saijo Takashi Hiromi Niioka Tomoko Yoshida Takeshi Waki Fujitatsutomu Konno Yasuyuki Hideyuki Tanaka Harume Kosaka Toei kagaku
Fuji Television Network, Inc. YOMIKO ADVERTISING INC. TOEI ANIMATION CO., LTD TOEI ANIMATION (Toei Doga)
Keiko Toda
Isamu Tanonaka
Kei Tomiyama
Yuko Mita
Kyouko Irokawa
Ryo Horikawa
Takeshi Aono
Ichiro Nagai Hiroko Emori Jyoji Yanami Yuusaku Yara Keiko Yamamoto
Makoto Kousaka Masaharu Satou Yoko Kawanami Akiko Tsuboi Yumiko Shibata
Kouzou Sioya Daisuke Gori Michitaka Kobayashi
Noriko Uemura Yasurou Tanaka Chiharu Kataishi Reiko Suzuki Mitihiro Ikemizu Kazue Ikura Hiroshi Ohtake
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1988/02/08(Mon) 19:00-19:30 Fuji Television Network, Inc. TV / End:1988/03/21
2,06611
Recently views
4011000030
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top