[Anime]Doctor Manbou and Kaitou Jibako Uchuu yori ai o komete

RSS
Poll
Information about this title

Chiaki Imada
MORIO KITA
Kiyohide Ohara
Kimio Yabuki
Toyo Asida
Suzukikinichiro
Fuji Television Network, Inc. TOEI TOEI ANIMATION (Toei Doga)
Shiro Kishibe
Reo Morimoto
Yoshiko Miyazaki
Kenji Utsumi
Mami Koyama
Ichiro Nagai
Kouhei Miyauchi
Eiko Yamada
Noriko Tsukase
Takeshi Aono
Mariko Mukai
Koji Yasuda
Satomi Mashima
Kazumi Tanaka Masaharu Satou
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1983/09/10(Sat) 19:30-20:54 Fuji Television Network, Inc. TV
Recently views
1202101300

There is no review for this title on this condition.
↑Top