[Anime]Apache Baseball Team (Apatchi Yakyugun)

RSS
Other media: Comics:Apache Baseball Team
Anime total pnts rank Rank 1,604in 5,607 titlesTotal 12 / Deviation 49.21
Anime avg pnts Rank 1,231in 2,687 titlesAvg 0.86=Good/14 reviews
Anime rank of 1971 Rank 5in 14 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

TOEI ANIMATION (Toei Doga) Kobako Hanato Sachio Umemoto Weekly Shonen KING Shonengahosha Takahataisao Kasaiosamu Masayuki Akehi Nagaki Fusahiro Arakishingo
Keiichi Noda Akiko Tsuboi Kousei Tomita Minoru Midorikawa Ichiro Nagai
Shibata Hidekatsu Kunihiko Kitagawa Hiroshi Ohtake Shunji Yamada Ryoichi Tanaka
Akio Nojima Sanji Hase Katsuji Mori Keiko Yamamoto
Japan Released:1971/10/06(Wed) TV / End:1972/03/29
Image gallery sites
1. http://www.geocities.co.jp/SweetHome/4677/Anime/Apachi/Apachi.htm
26,0121414
Recently views
2412141122

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works