[Anime]Anime document Munchen he no michi

RSS
Poll
Information about this title

Matsuokaseiji MASAKI TSUJI Tsunehisa Ito
Watanabetakeo Moriyasu Taniguti
Chibahideo
Koshi Shigeo
Soji Yoshikawa
SATOSHI DEZAKI
Shoujo Comic
Tokyo Broadcasting System Television, Inc.
Shingo Kanemoto Rokuro Naya Akira Shimada Eimei Esumi Eken Mine Takeshi Aono Michiko Hirai Shusei Nakamura Shibata Hidekatsu Katsuji Mori Ichiro Murakoshi
Ryo Ishihara
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1972/04/23(Sun) Tokyo Broadcasting System Television, Inc. TV / End:1972/09/24
Opening movie (1)

Lyrics:Yuu Aku Compose:Watanabetakeo [Fan reg.]
[See more]
Recently views
2100142001

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works