[Anime]Akazukin Chacha (OVA)

RSS
Other media: Game:Akazukin ChaCha / Comics:Akazukin Chacha/ Red Riding Hood Cha-cha / Literature:Akazukin ChaCha
Poll
Information about this title

Ayahana Min SHUEISHA Ribon
Hajime Watanabe
Masayuki Otochi
Todahiroshi
Shichiro Kobayashi
Toshihiko Sahashi Tedsuka Osamu
Hatsuki Tsuji
KingRecords
Studio Gallop
Masami Suzuki
Shingo Katori
Noriko Hidaka
Mina Tominaga
Mayumi Akado
Tomo Sakurai
Noriko Namiki
Sumi Shimamoto
Taiki Matsuno
Tsutomu Kasiwakura
You Inoue
Yuji Mitsuya
Mayumi Tanaka
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1995/12/06(Wed) Media(ex. DVD) / End:1996/03/06
Recently views
1102010000

There is no review for this title on this condition.
↑Top